kontingentsatser gældende fra 2021:
 
Kontingent:
Deltagelse på et hold       350 kr.
Deltagelse på flere hold  600 kr.
Unge under 25 år             125 kr.

Kontigent markeret med navn  indbetales på

Mobilepay nr.: 746314
eller 
konto       nr.: 6191 9041014877
 
Livslang Idræt - Skanderborg | Møllevinger 17, st | 8362 Hørning | Tlf.: 86571665