kontingentsatser gældende fra 2020:
 
Kontingent:
Deltagelse på et hold        250 kr.
Deltagelse på flere hold   500 kr.
Unge under 25 år betaler halv pris.
 
 
Livslang Idræt - Skanderborg | Pebbelparken 58, 8464 Galten. Tlf. 23833315